Պատմություն

Նյու դենտ ստոմատոլոգիական կենտրոնը հիմնադրվել է 2008 թ. և հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներին, մինչ օրս մատուցում է թերապևտիկ, օրթոպեդիկ, օրթոդոնտիկ, մանկական, վիրաբուժական ստոմատոլոգիական ժառայություններ:

2020 թ-ին կենտրոնը վերանորոգվել և հագեցվել է գերժամանակակից սարքավորումներով: